Методичне забезпечення дисципліни та рекомендована література

 1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 1. Інженерне обладнання та облаштування вулиць: навчальний посібник у 2-х ч. – Ч. 1 / М.М. Осєтрін, Т.О. Шилова, П.П. Чередніченко. – К.: КНУБА, 2011. – 96с.
 2. Інженерне обладнання та облаштування вулиць: навчальний посібник у 2-х ч. – Ч. 2 / М.М. Осєтрін, Т.О. Шилова, П.П. Чередніченко. – К.: КНУБА, 2012. – 96с.
 3. Конструювання та розрахунок дорожнього одягу нежорсткого типу: методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів/ Уклад.: М.М. Осєтрін, Т.О. Шилова, П.П. Чередниченко. – К.: КНУБА, 2013. – 60с.

 

 1. РЕКОМЕНДОВАНА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

 

 1. ДБН 360-92*. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. – К.: Мінбудархітектури України. 1993. – 109с.
 2. ДБН 360-92**. 2002. – 113с.
 3. ДБН В.2.3-5-2001. Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів. – Держбуд України. 2001. – 50с.
 4. ДБН В.2.5-28-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. К.: Мін-во буд-ва, арх.-ри та житл.-комун. госп-ва України, 2006. – 36с.
 5. ДБН В.2.3-15:2007. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. К.: Мін-во буд-ва, арх.-ри та житл.-комун. госп-ва України, 2007. – 35с.
 6. ВБН В.2.3-218-186-2004. Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу. К.: «УКРАВТОДОР».2004. – 176с.
 7. ДСТУ 2735-94. Огородження дорожні і напрямні пристрої. К.: 1994.
 8. ДСТУ 4100-2002. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування. К.: 2002.
 9. ДСТУ 2587-94. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови. Правила застосування. К.: 1994.
 10.  ГОСТ 13508-74. Разметка дорожная. М.: Изд-во стандартов, 1975. – 31с.
 11.  ГОСТ 23457-79. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения. М.: Изд-во стандартов, 1980. – 56с.
 12.  Закон України «Про дорожній рух». – К. – 1992.
 13.  Закон України «Про основи містобудування». – К. – 1992.
 14.  Закон України «Про транспорт». К. – 1994.
 15.  Гольдин Э.М. и др.. Инженерное оборудование улиц (технология строительства) /Э.М.Гольдин, Е.Н.Дубровин, В.С.Науменко, Э.Я.Турчихин. М.: Изд-во л-ры по стр-ву, 1971. – 222с.
 16.  Шилова Т.О. Міське комунальне господарство: Навч. посібник. К.: КНУБА, 2006. – 272с.
 17.  Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів /Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 №173. – К., 1996.
 18.  Бакутис В.Э., Бутягин В.А., Лунц Л.Б. Инженерное благоустройство городских территорий. М.: Изд-во л-ры по стр-ву, 1971. – 222с.
 19.  Горохов В.А. и др. Инженерное благоустройство городских территорий: Учеб. пособие для вузов /Под общ. ред. Д.С.Самойлова. М.: Стройиздат, 1985. – 389с.
 20.  Горохов В.А. Городское  зеленое строительство: Учеб. пособие для для вузов. – М.: Стройиздат, 1991. – 409с.
 21.  Лунц Л.Б. Городское зеленое строительство. – М.: Изд-во л-ры по стр-ву, 1966. – 246с.
 22.  Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов.  – М.: Транспорт, 1990. – 240с.
 23.  Довідник проектувальника. Містобудування. /За заг.  ред.. Т.Ф.Панченко. – К.: Укрархбудінформ, 2001. – 188с.
 24.  Освещение открытых пространств /Н.В.Волоцкой, М.С.Дадионов, Л.Д.Николаева и др. – Л.: Энергоиздат, 1981. – 232с.
 25.  Інженерний захист та освоєння територій. Довідник. За заг. ред.. В.С.Ніщука. К.: Основа, 2000. – 344с.
 26.  Руководство по проектированию городских улиц и дорог /Центр. н.-и. и проектный ин-т по градостроительству Госгражданстроя. М.: Стройиздат, 1980. – 222с.
 27.  Фурманенко О.С. Прибирання та санітарне очищення населених місць. К.: Будівельник, 1991. – 145с.
 28.  Фишельсон М.С. Городские пути сообщения: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1980. – 296с. 
 29.  Правила дорожнього руху: Офіційне видання. – К.: Видавництво Арій, 2008. – 64с. (введені в дію з 1 січня 2002р.)
 30.  Кременец Ю.А., Печерский М.П. Технические средства регулирования дорожного движения: Учебник для автомоб.-дор. вузов и факультетов. – М.: Транспорт, 1981. –252с.
 31.  Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения: Учеб. для вузов. М.: Транспорт, 1990. – 255с.
 32.  Лысогорский А.А. Городские гаражи и стоянки. Формирование и хранение индивидуального автопарка в крупных городах М.: Изд-во л-ры по стр-ву, 1972. – 134с.
 33.  Шештокас В.В. и др. Гаражи и стоянки: Учеб. пособие для вузов /В.В. Шештокас, В.П. Адомавичюс, П.В. Юшкявичюс; Под общ. ред. В.В.Шештокаса. М.: Стройиздат, 1984. – 214с.
 34.  Руководство по регулированию дорожного движения в городах. М.: Стройиздат, 1974. – 95с.
 35.  Осєтрін М.М. Міські дорожньо-транспортні споруди: Навч. посіб. для студентів ВНЗ. К., ІЗМН, 1997. – 196с.
 36.  Шилова Т.О. Міське комунальне господарство. Методичні рекомендації до практичних занять та виконання курсової роботи. К.: КНУБА, 2000. – 20с.

 

 

 

Остання версія: четвер, 2 жовтень 2014, 20:16