Зміст навчального курсу

Лекція 1. Інженерні мережі: елементи, планувальні обмеження і вимоги до прокладання в плані та поперечному профілі вулиць.

ЗМ 1. Мережі забезпечення ресурсами життєдіяльності (водопровід, каналізація, мережі тепло-, енерго-, газопостачання).

ЗМ 2. Мережі систем інформації.

Практичне заняття 1. Розрахунок кількості смуг руху транспорту та пішоходів у поперечному профілі вулиці.

Практичне заняття 2. Елементи вулиці, принципи конструювання поперечного профілю вулиці.

Практичне заняття 3. Прокладання інженерних мереж в поперечному профілі міської вулиці.

СРС. Виконання І розділу курсової роботи  – проектування типового поперечного профілю міської вулиці з прокладанням інженерних мереж.

Опрацювання студентами змістових модулів ЗМ 1 – ЗМ 2.

Модульний контроль. Оцінка роботи студентів на практичних заняттях та виконання 1 розділу курсової роботи.

Лекція 2. Дорожній одяг.

ЗМ.3. Типи  та конструкції дорожнього одягу на міських магістралях.

ЗМ 4. Принципи розрахунків.

Лекція 3. Утримання та ремонт міських вулиць і доріг, водовідведення з міських вулиць, прибирання та видалення снігу

ЗМ 5. Утримання та ремонт міських вулиць і доріг.

ЗМ 6. Водовідведення з міських вулиць, дренажі.

ЗМ 7. Прибирання та видалення снігу з міських вулиць.

Практичне заняття 4. Конструкції дорожнього одягу на міських магістралях.

Практичне заняття 5. Розрахунок  дорожнього одягу нежорсткого типу.

Практичне заняття 6. Перевірка розрахунків конструкції дорожнього одягу.

СРС. Виконання ІІ розділу курсової роботи – конструювання та розрахунок дорожнього одягу нежорсткого типу.

Опрацювання студентами змістових модулів ЗМ 3 – ЗМ 7.

Модульний контроль з М2. Залік.

Виконання студентами письмової контрольної роботи з  М1 та М2.

Захист курсової роботи.

Оцінка з модуля підраховується як середньоарифметичне значення оцінок за захист курсової роботи  та за виконання письмової контрольної роботи з М1 та М2.

Залік студент одержує за умови набрання понад 3,00-3,24 балів за рейтинговою оцінкою (рівень Е ЕСТ).

Наступне завдання видається за умови якісного виконання попереднього завдання і позитивної оцінки за його захист.

Лекція 4. Системи та засоби зберігання й обслуговування автомобілів на вулицях міста

ЗМ 8. Системи паркування на вулично-дорожній мережі міста.

ЗМ 9.  Автостоянки і гаражі.

Лекція 5. Зовнішнє освітлення вулиць та елементів ВДМ.

ЗМ 10. Зовнішнє освітлення вулиць та елементів вулично-дорожньої мережі (ВДМ), вітринне та рекламне освітлення, транспортна сигналізація.

Лекція 6. ЗМ 11.Озеленення міських вулиць та примагістральних територій.

Лекція 7.  ЗМ 12.  Методи захисту навколишнього середовища від шкідливого впливу автомобільного транспорту.

Практичне заняття 7. Розрахунок місткості стоянок автомобілів в житлових районах, біля промислових підприємств та окремих об’єктів масового відвідування в місті.

Практичне заняття 8.. Розміщення елементів зовнішнього освітлення, озеленення, шумо-, газозахисних споруд, автостоянок у поздовжньому та поперечному  профілях вулиць міста.

СРС. Ознайомлення з системами паратранзиту та паркування автомобілів у містах різної величини.

Ознайомлення з методами захисту навколишнього середовища від шкідливого впливу автомобільного транспорту.

Опрацювання студентами змістовних модулів ЗМ 8 – ЗМ 12.

Модульний контроль з М3.

Оцінюються робота студентів на практичних заняттях та результати самостійної роботи.

Лекція 8. Інженерне обладнання зупинок громадського транспорту, станцій технічного обслуговування та автозаправних станцій.

ЗМ 13. Обладнання зупинок громадського транспорту.

ЗМ 14. Станції технічного обслуговування.

ЗМ 15. Автозаправні станції.

Лекція 9. Розмітка дорожня.

ЗМ 16. Горизонтальна розмітка.

ЗМ 17. Вертикальна розмітка.

Лекція 10. Технічні засоби забезпечення та організації дорожнього руху – дорожні знаки, світлофори, огорожі на міських вулицях та дорогах.

ЗМ 18.Дорожні знаки та сигнали

ЗМ 19. Огорожі на міських вулицях та дорогах.

Практичне заняття 9. Влаштування та інженерне обладнання зупинок громадського транспорту на міських вулицях.

Практичне заняття 10. Розміщення СТО та АЗС на міських вулицях.

Практичне заняття 11. Застосування горизонтальної та вертикальної розмітки на міських вулицях.

Практичне заняття 12. Застосування та розміщення дорожніх знаків та огорож на міських вулицях.

СРС. Виконання індивідуального завдання: запроектувати та накреслити в масштабі 1:500 план ділянки міської вулиці з розміщенням всіх необхідних елементів інженерного обладнання та облаштування (зовнішнього освітлення, водовідведення, зупинок громадського транспорту, автостоянок, дорожніх знаків, розмітки, огорож)

Опрацювання студентами змістовних модулів ЗМ 13 – ЗМ 19.

Модульний контроль з М4. Іспит.

Захист індивідуального завдання.

Складання іспиту. Іспит може бути зарахований автоматично за умови набрання з модульних контролів з М1, М2, М3 та курсової роботи  понад 3,75 балів за рейтинговою оцінкою (рівень С ЕСТ)

Остання версія: середа, 5 листопад 2014, 21:36