Змістовий модуль 1. Особливості проектування громадських будівель

      Тема 1. Об’ємно-планувальні  та конструктивні вирішення  громадських

                  будівель

      Тема 2. Монолітні, збірно-монолітні та каркасно-монолітні будинки

      Тема 3. Будівлі з великих  і об’ємних блоків

Тема 4. Висотні будівлі стовбурної та оболонкової конструктивних систем

Тема 5. Великопрогонові покриття зальних приміщень.

    

Змістовий модуль 2. Спеціальні питання архітектурно-конструктивного

                                      проектування будівель.

Тема 1. Будівництво в сейсмічних районах.

Тема 2. Особливості проектування будівель на просідаючих ґрунтах та  на

              підроблюваних територіях.

 

Змістовий модуль  3. Історія архітектури України.

Тема 1. Архітектура України періоду Київської Русі та середньовіччя.

Тема 2. Архітектура України періоду 17- 20 сторіччя.

Остання версія: середа, 29 травень 2013, 11:32