Змістовий модуль 1.  Проектування одноповерхових промислових будівель

      Тема 1. Основи проектування та вимоги до промислових будівель

Тема 2. Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення одноповерхових  промислових будівель

Тема 3. Проектування одноповерхових промислових будівель із залізобетонним каркасом

Тема 4. Проектування одноповерхових промислових будівель з металевим каркасом

Тема 5. Огороджувальні конструкції одноповерхових промислових будівель

 

Змістовий модуль 2.   Проектування багатоповерхових промислових  

                                        будівель

Тема 1. Каркасні багатоповерхові промислові будівлі

Тема 2. Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

Тема 3. Генеральні плани промислових підприємств

 

КП-3.

Одноповерхова промислова та прибудована адміністративно-побутова будівлі

 

Змістовий модуль 1.  Конструкції одноповерхової промислової будівлі

Тема1. Об’ємно-планувальні рішення одноповерхових  промислових

             будівель. Розробка креслень плану поверху

Тема 2.Розробка креслень плану фундаментів

Тема 3. Розробка креслень плану покриття

Тема 4. Розробка креслень поперечного та повздовжнього розрізів

Тема 5. Розробка розрізу по стіні. Розробка креслень фасадів

 

Змістовий модуль 2. Конструкції адміністративно-побутової будівлі

Тема 1. Об’ємно- планувальні рішення  адміністративно-побутової

            будівлі. Розробка креслень планів поверхів

Тема 2. Розробка креслень плану фундаментів

Тема 3. Розробка креслень плану перекриття

Тема 3. Розробка креслень плану перекриття

Тема 4. Розробка креслень плану покриття. Розробка розрізу по стіні

Тема 5. Розробка креслень поперечного розрізу

Остання версія: середа, 29 травень 2013, 11:32