Цей курс містить в собі архів електронних документів, що стосуються до навчальної дисципліни "Вступ в електромеханіку", і являють собою:
- прочитані лекції,
- підручники,
- методичні вказівки до лабораторних робіт та розрахунково-графічної роботи,
- завдання для виконання розрахуково-графічної роботи,
- перелік питань на залік
та ін.