Менеджер категорії курсів кафедри - Чорноіван Юрій Олексійович

Дисципліна «Вища математика» для спеціальностей:

192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації: ПЦБ, МБГ, ВВ, ТВ, ГБ),
193 «Геодезія та землеустрій» (спеціалізації: ГД, ГСТ, ЗіК, КМЗ, ОЗНМ),
194 «Теплоенергетика» (спеціалізація «Енергетичний менеджмент»),
051 «Економіка» (ЕП), 071 «Облік і оподаткування» (ОіА), 073 «Менеджмент» (МО),
101 «Екологія».

Курс вищої математики у групах Соколової Людмили Віталіївни

Скорочений варіант курсу вищої математики для студентів, які вивчають дисципліну протягом одного академічного року (двох семестрів). Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації: ПЦБ, ВВ, МБГ, ТВ).

Для спеціальностей: 051 - МО, 071 -ЕП, 073 -ОіА, 242 - туризм.