Курс лекційних занять для студентів денної форми 3-го року навчання спеціальності "Промислове та цивільне будівництво" за напрямком підготовки 6.060101 "Будівництво"

Курс практичних занять для студентів 4-го року денної форми навчання спеціальності "Промислове та цивільне будівництво" за напрямком підготовки 6.060101 "Будівництво"

Курс лекції  для студентів 1-го курсу напрямку підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землевпорядкування» спеціальності «Геодезія»

Курс лекції для студентів 4-го курсу за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності  «Архітектура будівель і споруд» та «Містобудування»