Tests

Section Nom Le test ferme
Задача 1 Геометричні характеристики поперечного перерізу Тестування по темі геометричні характеристики поперечного перерізу Pas de date de fermeture
Задача 2. Стиск-розтяг. Розрахунок стержня змінного поперечного перерізу Тест по темі розтяг-стиск Pas de date de fermeture
Задача 3. Побудова епюр внутрішніх зусиль. Підбір перерізів при згині. Тест по темі епюри внутрішніх зусиль Pas de date de fermeture