Як реєструватися на сайті

Натисніть в правому верхньому куті кнопку ВХІД:


Вам відкриється вікно:


Натисніть OpenID Connect

Вам відкриється вікно, якщо на пристрої не виконано вхід у Microsoft 365 (корпоративну пошту КНУБА):


Введіть адресу корпоративної пошти і пароль

Остання версія: вівторок, 10 січня 2023, 12:42