1. Загальні питання

Загальні питання

Для оцінки перетворення сигналів, які відбуваються в електронних колах, тобто аналізу таких кіл, потрібно знати взаємозв’язки між струмами та напругами їхніх компонент. Зазвичай такі взаємозв’язки задають за допомогою моделей цих компонент. Нині найвживанішими моделями компонент електронних кіл є схеми заміщення та математичні моделі.

Моделями багатополюсних компонент електронних кіл є схеми заміщення та математичні макромоделі.

Схемою заміщення компоненти електронного кола називають електричну схему, складену із з’єднаних між собою ідеальних елементів (резисторів, конденсаторів, котушок індуктивностей, автономних та керованих джерел енергії), яка є еквівалентною до модельованої компоненти стосовно зовнішніх струмів та напруг.

Часто схеми заміщення називають еквівалентними схемами.

Математична модель (макромодель) компоненти електронного кола відображає взаємозв’язки її зовнішніх струмів та напруг за допомогою певних математичних співвідношень, зокрема рівнянь.

Розглянемо найпоширеніші моделі типових компонент електронних кіл.