Завдання до задачі №1

Визначити основні геометричні характеристики