Aperçu des sections

 • Généralités

  Математичні методи 

  дослідження операцій


  Викладач д.т.н., проф. Терентьєв О.О.


  шифр

  назва спеціальності

  015.39

  «Професійна освіта (Цифрові технології)»

 • Матеріали для вивчення дисципліни

  Non disponible à moins que : Vous soyez membre d’un groupe
 • Практичні завдання. 2 семестр

  Non disponible à moins que : Vous soyez membre d’un groupe
 • Посилання

  Корисні посилання за темою дисципліни.