Розділи

 • Загальне

  Математичні методи 

  дослідження операцій


  Викладач д.т.н., проф. Терентьєв О.О.


  шифр

  назва спеціальності

  015.10

  «Професійна освіта. Комп'ютерні технологі в навчаннії»  Склад дисципліни

  шифр

  ОР бакалавр

  Форма навчання:                             денна

  Форма контролю

  Семестр

  Відмітка про погодження

  Назва спеціальності (спеціалізації)

  Кредитів на сем.

  Обсяг годин

  Кількість індивідуальних робіт

  Всього

  аудиторних

  Разом

  у тому числі

  Л

  Лр

  Пз

  КП

  КР

  РГР

  Роб

  015.10

  «Професійна освіта.

  Комп'ютерні технології в навчанні»

  3,0

  90

  40

  20

   

  20

   

   

  1

   

  Зал.

  5

   

  015.10

  «Професійна освіта.

  Комп'ютерні технології в навчанні»

  2,0

  60

  20

  10

  10

   

   

   1


   

  Екз

  6

   


 • Матеріали для вивчення дисципліни

 • Практичні завдання. 2 семестр

 • Посилання

  Корисні посилання за темою дисципліни.