Розділи

 • Основне методичне забезпечення дисципліни

  • Опір матеріалів: Методичні вказівки до виконання контрольних задач і розрахунково-графічних робіт /Уклад.: М.О.Шульга, В.Ф.Корнієнко. - К.: КНУБА, 2004. - 80 с. Скачати

  • Опір матеріалів. Плоска задача теорії пружності: Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи та індивідуальних завдань /Уклад.: Ю.А.Морсков, В.С.Єременко, О.П.Кошевий, А.М.Станкевич. -К.: КНУБА, 2003. - 39 с. Скачати

  • Кільцева пластина: Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи "Кільцева пластина" /Уклад. М.О.Пеклов. - К.: КНУБА, 2003. - 64 с. Скачати

 • Задача 1 Геометричні характеристики поперечного перерізу

  Задано: схема та розміри поперечного перерізу, який складається з двох елементів.

  Потрібно: визначити головні моменти інерції та моменти опору площі поперечного перерізу.

  План виконання роботи:

  1) відповідно до заданої схеми окремо накреслити кожен елемент складеного перерізу та виписати (або обчислити) усі вихідні геометричні характеристики кожного елемента;

  2) обрати допоміжну систему координат та визначити положення центра ваги складеного поперечного перерізу. Виконати перевірки;

  3) обчислити осьові та відцентровий моменти інерції перерізу відносно знайдених центральних осей;

  4) визначити величину та знак кута повороту, на який потрібно повернути центральну систему координат до набуття нею положення головної;

  5) обчислити головні центральні моменти інерції;

  6) обчислити головні радіуси інерції та побудувати еліпс інерції;

  7) обчислити моменти опору площі складеного перерізу.

 • Задача 2. Стиск-розтяг. Розрахунок стержня змінного поперечного перерізу

  Задано: розрахункова схема стержня ступінчато-змінного поперечного перерізу, лінійні розміри та величини навантажень, площі перерізів для кожної ділянки стержня, механічні характеристики матеріалу.

  Потрібно: побудувати епюри внутрішніх зусиль, напружень та переміщень.

  План виконання роботи:

  1) відповідно до заданої схеми накреслити в масштабі розрахункову схему стержня;

  2) від заданого зовнішнього навантаження побудувати епюру повздовжніх сил;

  3) побудувати епюру нормальних напружень;

  4) побудувати епюру переміщень перерізів стержня.

 • Задача 3. Побудова епюр внутрішніх зусиль. Підбір перерізів при згині.

  Задано: розрахункові схеми стержнів, лінійні розміри, величини навантажень, форми поперечних перерізів та механічні характеристики матеріалу.

  Потрібно: визначити величини та напрямки внутрішніх зусиль та побудувати їх епюри. Для балки №2 підібрати поперечний переріз з прокатного двотавра, для балки №3 підібрати дерев’яний прямокутний поперечний переріз.

  План виконання роботи:

  1) відповідно до завдання, накреслити у масштабі розрахункову схему стержня. Вказати величини діючих навантажень та числові значення лінійних розмірів;

  2) обчислити величини діючих опорних реакцій;

  3) визначити характерні перерізи та вузлові точки вздовж осі стержня;

  4) обчислити величини та визначити знаки внутрішніх зусиль у зазначених точках стержня;

  5) побудувати епюри внутрішніх зусиль;

  6) для балок №2,3 підібрати відповідні поперечні перерізи.

 • Задача 4. Розрахунок вала.

  Задано: розрахункова схема вала змінної жорсткості, лінійні розміри, величини потужностей на шківах, кутову швидкість вала та механічні характеристики матеріалу.

  Потрібно: побудувати епюру крутних моментів, на кожній ділянці з умови міцності визначити діаметр поперечного перерізу, побудувати епюри деформацій та виконати перевірку жорсткості вала.

  План виконання роботи:

  1)  визначити крутні моменти на шківах та побудувати епюру крутних моментів;

  2)  на кожній ділянці вала з умови міцності підібрати круглий поперечний переріз;

  3)  побудувати епюри кутів закручування та відносних кутів закручування;

  перевірити виконання умови жорсткості.

 • Задача 5. Визначення допустимої сили для стиснутого стержня.

  Задано: розрахункова схема та довжина стержня, схема та розміри поперечного перерізу, механічні характеристики матеріалу.

  Потрібно: визначити допустиме навантаження на стержень, критичну силу і коефіцієнт запасу стійкості.

  План виконання роботи:

  1)  визначити геометричні характеристики поперечного перерізу;

  2)  з умов закріплення стержня визначити коефіцієнт приведення довжини та коефіцієнт зниження допустимих напружень;

  3)  визначити допустиму величину стискаючої сили;

  визначити критичну силу та коефіцієнт запасу стійкості.