Résumé de section

 • НФ-07 Електротехнічні матеріали

  Семе­стр

  Код кредит. модуля

  Всього (кред./год)

  Розподіл за видами занять

  (всього год./год. у тижні)

  СРС

  Модульні контрольні роботи

  (кільк.)

  Індивід. завдання

  (вид)

  Вид семестр.

  атестац.

  Лекції

  Практичні/
  семінарські

  Лабораторні/

  комп’ют. практикум

  3

  НФ-07

  3/108

  36/2

  18/1

  54

  1

  Диф.

  залік

  Мета і завдання кредитного модуля

  Вивчення кредитного модуля  "Електротехнічні матеріали" сприяє формуванню спеціаліста, здатного виконувати роботу дослідника, конструктора, технолога та експлуатаційника електротехнічного, електромеханічного та електроенергетичного обладнання, забезпечуючи його високу якість та надійність в експлуатації, ефективне використання та кваліфіковане технічне обслуговування.

  Вона забезпечує сприйняття таких подальших дисциплін, як Техніка високих напруг, Електричні машини, Електрична частина станцій та підстанцій, Електричні мережі та системи, Релейний захист і автоматизація енергосистем, Промислова електроніка та інших, перелік яких залежить від спеціальності й особливостей навчальних планів