Aperçu des sections

 • Généralités

  Дисципліну викладає кафедра автоматизації технологічних процесів для студентів спеціальностей:

  151 - "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

  141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"


  Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  4, 56820 32 180 КП, РГР, екзамен
  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  3
  20 10 30 РГР, залік


  Викладачі: Луценко Вадим Юрійович, к.т.н., доцент,

                      Волчков Максим Володимирович, асистент


  Метою викладання дисципліни є вивчення студентами основ метрології і технологічних вимірювань. Дисципліна “Метрологія, технологічні вимірювання і прилади” є однією з суттєвих частин теоретичної бази, якою потрібно оволодіти, щоб успішно приймати участь у вирішенні на різному рівні задач автоматизації підприємств будівельної галузі.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  - основи теоретичної метрології і будови засобів вимірювальної техніки;

  - принципи дії вимірювальних перетворювачів.

  Студент повинен вміти:

  - коректно організувати вимірювальний експеримент;

  - аналізувати одержані результати та оцінювати похибки вимірювання технологічних параметрів;

  - користуватися довідковою та допоміжною літературою;

  - використовувати ЕОМ для обробки результатів вимірювання.

   


 • Зовнішні ресурси

 • Наші проекти

  • Вимірювач теплопровідності

   На кафедрі АТП під керівництвом Іносова С.В. був розроблений новий метод виміру теплопровідності. На основі цього методу виготовлен прилад для експрес виміру теплофізичних параметрів будівельних матеріалів.

   Вимірювач Вимірювач 2 Милисюк Тарас Юрійович Графіки

 • 2021-2022 навчальний рік