Section outline

 • 1. Електроустаткування, виконавчі механізми і регулюючі органи: методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: В.І. Ярас, В.Я. Хоптій. – К.: КНУБА, 2009. – 36 с.

  2. Електроустаткування, виконавчі механізми і регулюючі органи: методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: В.І. Ярас, В.Я. Хоптій. – К.: КНУБА, 2009. – 36 с.

   

  Рекомендована література

   

  Базова

  1. Бєлєвітін А. І.,  Ярас В. І. Електроустаткування, виконавчі механізми та регулюючі органи: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2005. – 64 с.

   

  Допоміжна

   

  1.      Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин: Підручник / НАН України; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Наук. думка, 2002. – 460с. : іл. – Бібліогр.:с.450-454.

  2.      Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин:Підручник. – Київ : Вища шк., 1993. – 556с. : іл. – Бібліогр.: с.555-556. – 385грн.

  3.      Иванов М.Н. Детали машин: учеб. для машиностроит. спец. вузов / М.Н.Иванов. – 4-е изд., перераб. – Москва : Высш.шк., 1984. – 336с.

  4.Коновалюк Д.М. Деталі машин: Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Кондор, 2004. – 582с.         

  14. Інформаційні ресурси

   

          1. http://library.knuba.edu.ua

        2. http://org.knuba.edu.ua