Section outline

 • Змістовий модуль 1.Основи електроприводу. Рівняння механіки електроприводу.

  Тема 1. Приведення моментів і сил опору, інерційних мас та моментів. Механічні характеристики виробничих механізмів та електричних двигунів.    Встановлені режими.

  Тема 2. Рівняння руху електроприводу  Рівняння руху електроприводу при змінному моменті інерції, який залежить від кута повороту вала. Час прискорення та   уповільнення приводу. Визначення найвигіднішого передаточного відношення.   Графічне та графіко-аналітичне рішення рівняння руху приводу.

   

  Змістовий модуль 2. Регулювання кутової швидкості електроприводів

  Тема 1. Основні показники регулювання кутової швидкості електроприводів. Регулювання кутової швидкості двигуна постійного струму незалежного збудження зміною магнітного потоку. Реостатне та імпульсне параметричне регулювання кутової швидкості двигуна постійного струму незалежного збудження   Регулювання кутової швидкості двигуна постійного струму незалежного збудження зміною напруги яка підводиться до якоря.

  Тема 2. Регулювання кутової швидкості двигуна постійного струму послідовного збудження. Регулювання кутової швидкості двигуна постійного струму послідовного збудження шунтуванням обмотки якоря чи обмотки  збудження.

  Тема 3. Регулювання кутової швидкості електроприводів змінного струму.

  Реостатне та імпульсне параметричне регулювання кутової швидкості асинхронного електроприводу. Регулювання кутової швидкості асинхронного електродвигуна зміною напруги. Регулювання кутової швидкості асинхронного електродвигуна переключенням числа полюсів.

  Тема 4. Частотне регулювання кутової швидкості синхронного електроприводу. Регульований привід змінного струму з вентильним двигуном.

   

  Змістовий модуль 3. Автоматичне регулювання кутової швидкості і моменту електроприводів.

  Тема 1. Загальні положення. Система автоматичного регулювання кутової швидкості з жорстким негативним зворотнім зв’язком по напрузі. Система автоматичного регулювання кутової швидкості з жорстким позитивним зворотнім зв’язком по струму якоря двигуна. Система автоматичного регулювання кутової швидкості з жорстким негативним зворотнім зв’язком по кутовій швидкості двигуна.

  Тема 2.Автоматичне регулювання моменту електроприводу в системі   перетворювач-двигун. Автоматичне регулювання швидкості і моменту в системі джерело струму-двигун. Автоматичне регулювання кутової швидкості асинхронних електроприводів за допомогою тиристорних регуляторів напруги. Автоматичне регулювання електроприводів змінного струму з                        частотним управлінням.

   

  Змістовий модуль 4. Перехідні режими в електроприводах.

  Тема 1. Пуск двигуна постійного струму незалежного збудження до основної кутової швидкості та ударний додаток навантаження. Пуск двигуна постійного струму незалежного збудження до кутової швидкості вище основної.

  Тема 2. Динамічне гальмування двигуна постійного струму незалежного збудження. Гальмування противовмиканням і реверсуванням двигуна постійного струму незалежного збудження.

  Тема 3. Перехідні режими в приводах з двигунами постійного струму послідовного збудження. Перехідні режими в приводах з асинхронними двигунами трьохфазного струму