Section outline

 • Змістовний модуль 1 . Електричні апарати

  Тема 1. Загальні особливості електроустаткування і виконавчих механізмів. Призначення і класифікація електричних апаратів та засобів автоматизації. Роль електричних апаратів в системах автоматичного керування електропривода ми і автоматизацій виробничих процесів. Основні вимоги, які ставляться до електричних апаратів і засобів автоматизації..

  Тема 2.. Електричні контакти

  Замикання контакті. Розмикання контактів. Конструкції розривних контактів. Електрична дуга. Способи боротьби з дугоутворенням в розривних контактах апаратів низької напруги та апаратів високої напруги..

  Тема 3.. Електричні апарати керування.

  Електричні апарати ручного керування Електромеханічні апарати дистанційного керування. Електромагнітні силові апарати дистанційного керування. Контактори. Магнітні пускачі. Автоматичні вимикачі (автомати).

  Тема 4.. Муфти та гальма.

  Електромеханічні муфти. Індукційні муфти . Електромагнітні фрикційні муфти. Феропорошкові електромагнітні муфти.

  Електромеханічні гальма. Гальма з електромагнітним приводом. Гальма з електрогідравлічним штовхателем.

   

  Змістовий модуль 2. Електричне освітлення, електронагрівальні пристрої.

  Тема 5. Системи освітлення. Лампи розжарювання. Галогенові. Люмінесцентні лампи низького тиску. Апаратура керування. Ртутні лампи високого тиску. Світлодіодне освітлення..

  Тема 6. Електронагрівальні пристрої

  Основні принципи роботи електронагрівачів. Трубчасті електронагрівачі. Індукційні нагрівачі.

   

  Змістовий модуль 3. Виконавчі механізми автоматичних та автоматизованих систем.

  Тема 7. Виконавчі механізми.

  Призначення, класифікація і основні принципи роботи виконавчих органів засобів автоматизації. Приводи виконавчих механізмів. Виконавчі механізми гідравлічних систем. Виконавчі механізми систем опалення. Виконавчі механізми систем вентиляції