Section outline

 • Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
  ЕСА41, ЕСА42с 5 30 22 22 - Екзамен
  ЕСА41,ЕСА42с 6 14
  - 14 -
  Залік


  Викладач: Ковалишин Б.М., к.т.н., доцент 

  шифр

  Галузь знань

  14

  «Електрична інженерія»

   

  Назва спеціальності

  141

  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

   

   


  2. Мета і завдання навчальної дисципліни

  Мета дисципліни - отримання студентами знань про процеси перетворення електроенергії за допомогою статичних перетворювачів, основні типи статичних перетворювачів і принципи управління статичними перетворювачами для електроприводів загальнопромислових механізмів.

  Завдання дисципліни –  отримання навичок з розрахунку та проектування автоматизованих систем керування електроприводів.