Section outline

  • Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
    Екологія 9 24 - 10 86 екзамен
    зЕкологія 11 14 - 8 98 екзамен


    Викладачі: Волошкіна Олена Семенівна

    Василенко Леся Олексіївна