Section outline

  • Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
    Екологія 6 24 - 12 39 залік
    Екологія 7 22 - 12 86 екзамен


    Викладачі:

    Волошкіна О.С., д.т.н., професор,  Жукова О.Г., к.т.н., доцент