Модуль Найменування Опис
Задача 1 Геометричні характеристики поперечного перерізу URL Сортамент. Балки двотаврові (ГОСТ 8239-72)
URL Сортамент. Кутники рівнобічні (ГОСТ 8509-86)
URL Сортамент. Кутники нерівнобічні (ГОСТ 8510-86)
URL Сортамент. Швелери з нахилом внутрішніх граней полиць (ГОСТ 8240-72)
URL Геометричні характеристики суцільних перерізів
URL Приклад задачі
Файл Приклад задачі (pdf)
Задача 2. Стиск-розтяг. Розрахунок стержня змінного поперечного перерізу URL Приклад задачі
Файл Приклад задачі (pdf)
Задача 3. Побудова епюр внутрішніх зусиль. Підбір перерізів при згині. URL Приклад задачі
Файл Приклад задачі (pdf)
URL Правило знаків для побудови епюр внутрішніх зусиль
URL Детальна побудова епюр зусиль в балці
Веб-сторінка Зовнішні сили і внутрішні зусилля. Метод перерізів
Задача 4. Розрахунок вала. URL Приклад задачі
Файл Приклад задачі (pdf)
Задача 5. Визначення допустимої сили для стиснутого стержня. URL Приклад задачі
Файл Приклад задачі (pdf)