Тема Название Описание
Задача 1 Геометричні характеристики поперечного перерізу Гиперссылка Сортамент. Балки двотаврові (ГОСТ 8239-72)
Гиперссылка Сортамент. Кутники рівнобічні (ГОСТ 8509-86)
Гиперссылка Сортамент. Кутники нерівнобічні (ГОСТ 8510-86)
Гиперссылка Сортамент. Швелери з нахилом внутрішніх граней полиць (ГОСТ 8240-72)
Гиперссылка Геометричні характеристики суцільних перерізів
Гиперссылка Приклад задачі
Файл Приклад задачі (pdf)
Задача 2. Стиск-розтяг. Розрахунок стержня змінного поперечного перерізу Гиперссылка Приклад задачі
Файл Приклад задачі (pdf)
Задача 3. Побудова епюр внутрішніх зусиль. Підбір перерізів при згині. Гиперссылка Приклад задачі
Файл Приклад задачі (pdf)
Гиперссылка Правило знаків для побудови епюр внутрішніх зусиль
Гиперссылка Детальна побудова епюр зусиль в балці
Страница Зовнішні сили і внутрішні зусилля. Метод перерізів
Задача 4. Розрахунок вала. Гиперссылка Приклад задачі
Файл Приклад задачі (pdf)
Задача 5. Визначення допустимої сили для стиснутого стержня. Гиперссылка Приклад задачі
Файл Приклад задачі (pdf)