Розглядаються теоретичні та правові основи ведення державного земельного кадастру (ДЗК) в Україні, принципи, методи, завдання. Вивчаються суб’єкти та об’єкти ДЗК, їх функції. Освоюється порядок державної реєстрації земельних ділянок,  в державному земельному кадастрі та прав на них в Укрдержреєстрі. Вивчаються підстави для реєстрації земельних ділянок та прав на них і набуваються практичні навички в створені XML-файлів, як основи ведення ДЗК.