Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістра) за спеціальністю 131 "Прикладна механіка"

Мета курсу – викладання студентам знань з основних принципів робочих процесів складської техніки. Програмою передбачено вивчення застосування основних машин та механізмів при проведенні розвантажувально-навантажувальних робіт на складі

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача