Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавра) за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Мета курсу – викладання студентам основ знань щодо призначення, конструкцій, правил безпечної експлуатації та визначення продуктивності і потужності електроприводу будівельних машин, устаткування і автотракторного транспорту, вантажопідіймальних та транспортувальних машин, які використовуються у будівництві

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача