Мета: студенти спеціалізацій «Геодезія», «Геоінформаційні системи і технології», «Космічний моніторинг Землі» мають отримати чітке розуміння концепції, принципів, підходів та методів, що пов’язані з використанням інструментальних геоінформаційних систем.

Завданням вивчення дисципліни є надбання глибоких знань та розуміння передових концепцій і методів, що використовують в сучасних геоінформаційних інструментальних системах оброблення просторової інформації.