Про курс

Дисципліна "Структурний синтез гідро- та пневмосистем логістичної техніки" навчає студентів основам знань про актуальні питання динаміки гідропневмосистеми, методикам побудови математичних моделей елементів гідравлічних систем і структурно-функціональних схем, що дозволяють ставити і розв’язувати найрізноманітніші реальні динамічні задачі, що виникають при проектуванні і дослідженні гідравлічних систем.
Дисципліна "Структурний синтез гідро- та пневмосистем логістичної техніки" готує фахівців, які можуть проектувати гідро- та пневмообладнання будівельних машин з заданими властивостями та обґрунтовувати умови його експлуатації.
__________________________________________________
Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача