Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістра) за спеціальністю 131 “Прикладна механіка”

Мета курсу – навчання студентів основам знань про організацію і технологію виробництва земляних робіт на будівельному майданчику

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача