Про курс

В даному курсі розглядаються питання будови конструкцій, розрахунку та ефективного використання підйомно-транспортних машин в логістиці будівництва. Під час вивчення курсу здобувачі ознайомляться з теоретичними і практичними задачами безпечної експлуатації машин, а саме отримають знання з призначення, будови основних деталей (канатів, блоків, барабанів, коліс тощо), пристроїв (вантажозахоплювальних, гальмівних, поліспастів)  і  механізмів (підіймання, переміщення). Також будуть подані вимоги, що встановлені  в державному нормативному акті з охорони праці ДНАОП №0.00-1.03-02 “Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів".

Окрім вантажопідйомних машин буде вивчено транспортуючу техніку, а саме: призначення, будова та експлуатація механізмів конвеєрів (стрічкових, пластинчастих, скребкових, ковшових, роликових, гвинтових, коливальних),  устаткування, яке забезпечує подачу вантажів в робочу зону транспортуючої машини – це бункери, затвори, живильники і основні відомості про системи пневмо- і гідротранспорту вантажів. Розгляд відповідних механізмів і устаткування супроводжується описом основ теорії їх розрахунку і вибору.

В курсі передбачається набуття практичних навиків з проектування складових елементів вантажопідйомних машин на прикладі проектування вузла машини та відповідного обладнання.

Викладачі:

      Міщук Дмитро Олександрович

      Кандидат технічних наук, доцент
      Київського національного університету
      будівництва і архітектури


      Волянюк Володимир Олександрович

      Кандидат технічних наук, доцент
      Київського національного університету
      будівництва і архітектури

   

      Комоцька Світлана Юріївна

      Асистент
      Київського національного університету
      будівництва і архітектури

  

Рекомендовані базові знання: 

Для засвоєння курсу бажано мати базові знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін ""Нарисна геометрія та інженерна графіка”, "Теоретична механіка", "Опір матеріалів”, "Теорія машин і механізмів”, "Деталі машин”, "Стандартизація та взаємозамінність".

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача

Зміст освітньої компоненти:

 • Модуль 1. Підйомно-транспортні машини логістичних систем
  1. Змістовний модуль 1. Складові елементи вантажопідіймальних машин
  2. Змістовний модуль 2. Особливості конструкції вантажопідіймальних та підйомно-транспортних машин
  3. Змістовний модуль 3. Транспортувальні машини
 • Модуль 2. Курсовий проект
  1. Змістовний модуль 5. Розрахункова складова
  2. Змістовний модуль 6. Графічна складова