Метою викладання курсу "Математичні методи і моделі" є  опанування основами теорії  та  практики  машинно-орієнтованих математичних методів, зв'язаних з обробкою інженерно-геодезичної інформації, з математичними методами моделювання геодезичних даних, з основами побудови цифрових моделей місцевості, автоматизованих систем обробки даних, з використанням  геоінформаційних систем, а також, практичне засвоювання діючих сучасних систем автоматизації інженерно-геодезичних робіт.