Поглиблено вивчаються  основні способи отримання та організації геоінформаційної інформації, методи геоінформаційного картографування; можливості автоматизованого складання тематичних картографічних моделей  на основі даних дистанційного зондування; можливості застосування сучасних ГІС-пакетів в цілях геоінформаційного картографування; основні способи використання геоінформаційних технологій як засоба управлінн картографічною інформацією.

Формуються компетентності та набуваються практичні навички щодо: володіння математичним апаратом географічних наук і картографії, для обробки інформації та аналізу географічних і картографічних даних; володіння базовими знаннями в галузі інформатики, геоінформатики та сучасних геоінформаційних технологій; мати навички використання програмних засобів і роботи в комп’ютерних мережах, вміти створювати бази даних і використовувати ресурси Інтернет, використовувати геоінформаційні технології; використати методи і технології обробки просторової географічної, в тому числі, аерокосмічної інформації, застосовувати геоінформаційні методи та моделі для вирішення типових завдань в сфері геодезії, землеустрою та кадастру.