Метою викладання курсу "Інформатика і програмування" є  опанування основами роботи на персональному комп'ютері, операційної системою, програмами-оболонками, офісними системами, основами програмування мовою Visual Basic та мовою MatLab.
Завдання:
— вивчення принципу роботи цифрових обчислювальних машин; 
— архітектури  ЕОМ;
— подання (представлення) інформації у ЕОМ;
— функціональних можливостей  операційної системи Windows;  
— комп'ютерних офісних систем; 
— принципу роботи у мережі Internet;
— основ програмування мовою Visual Basic.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
архітектуру та принцип роботи комп'ютерів, функціональні можливості операційних, офісних систем і систем програмування; 

вміти: користуватись комп'ютерними офісними системами, математичним пакетом Matlab, працювати у мережі Internet, створювати програми мовою Visual Basic.