Мета курсу - вивчення методичних основ топографічного креслення та придбання навиків в виконанні топографічних та картографічних креслярських робіт. В курсі опановується майстерність оформлення топографічних планів згідно з умовними позначеннями, вивчається методика роботи з креслярськими інструментами, фарбами, їх застосування для виконання оформлювальних топографічних робіт.

Формуються компетентності: здатність аналізувати обєкт зображення та його предметну область, знання властивостей сучасних креслярських засобів та матеріалів, знання сучасних вимог до створення топографічних карт та планів, умовних позначень на них, здатність до проектування карт та планів, здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові технології виконання креслярських робіт, використовуючи здобуті знання.