Мета та завдання дисципліни: теоретично і практично підготувати майбутніх фахівців  у сфері енергозабезпечення будівель та споруд різного призначення; сформувати уявлення про різні види та джерела енергії, процеси її генерації, транспортування та використання, а також перспективні напрямки застосування відновлюваних та альтернативних джерел енергії; визначати практичні шляхи застосування альтернативних джерел енергії; аналізувати та розробляти теплові схеми з використанням альтернативних джерел енергії.