Мета дисципліни: набуття студентами знань в галузі підготовки води для використання в технологічних циклах теплоенергетичних установок.

Завдання дисципліни:  вивчення фізико-хімічних основ процесів накипоутворення і корозії, їх впливу на ефективність роботи  елементів теплоенергетичних систем, методів  підготовки води, конструкцій і принципів роботи водопідготовчого обладнання, енергозберігаючих технології підготовки  теплоносія для потреб теплоенергетичної галузі.