Дисципліна передбачає засвоєння студентами поглиблених знань та методів компонування з подальшим розрахунком елементів комбінованих систем теплопостачання. Такі системи є найбільшими споживачами теплової енергії систем енергозабезпечення та формування мікроклімату промислових та громадських будівель і споруд, житлових будинків. Ефективність їх роботи, а також використання в балансі нетрадиційних та відновлювальних джерел впливають на енергоспоживання та витрату первинної енергії, а відповідно і на клас енергетичної ефективності будівлі в цілому. Дисципліною розглядаються і комплексні комбіновані системи енергопостачання, зокрема із застосуванням утилізації вторинних енерегтичних ресурсів, використанням потенціалу акумулювання енергії за допомогою методів перетворення енерегії (воднева енергетика, гідроакумуляційні станції, гравітаційна та аерокомпресійна акумуляція). З цим в першу чергу і пов’язана актуальність дисципліни, адже енергетична ефективність інженерних систем та будівель загалом є базовим трендом розвитку енергетичної та муніципальної галузей світу та України зокрема.