Мета курсу: вивчення дисципліни є отримання необхідних компетенцій для самостійного виконання пошукових, проектних, монтажних та експлуатаційних видів робіт на основі інтер- і мультидисциплінарних взаємозв’язків, системного і комплексного підходів при проектуванні систем теплогенерування та паропостачання промислових підприємств, де має місце застосування парових та газових турбін з метою нецільового вироблення електричної енергії. Формування у студентів поглиблених професійних компетенцій з  енергоресурсозбереження та охорони довкілля на основі комплексного системного підходу до обстеження технологій, організацій для визначення ефективності паросилових та газових циклів в сучасних системах тепло- та електрогенерування на базі парових, газових турбін та когенераційних установок.