Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавра) 131 "Прикладна механіка"

Мета курсу – дати першокурснику загальне уявлення про його майбутню професію, спеціальність та спеціалізацію.

Програмою передбачено викладання основних відомостей про будівельні машини та обладнання, технологічні можливості машин. Метою цього курсу є вивчення студентами призначення та будови машин, їх роботи та володіння навичками розрахунку продуктивності машин в конкретних умовах. Дисципліна викладається на базі знань з фундаментальних дисциплін і є базою для вивчення дисциплін циклу професійної та практичної підготовки ___________________________________________________ 

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача