Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами основополагаючих знань та  методів технічноїа термодинаміки як існуючих так і перспективних.

Технічна термодинаміка є базовою наукою що надають знання інженерам енергетичних спеціальностей в галузі теплових дисциплін. Актуальність вивчення пояснюється енергозалежністю України. Економічна витрата палива та теплової енергії неможлива без глибоких знань основ протікання термодинамічних процесів

Завданням вивчення є отримання навичок по загальним закономірностям теплових процесів, основним закономірностям перетворень різних видів енергії, основам здійснення термодинамічних циклів теплових та холодильних машин та принципам їх розрахунків та оцінки ефективності.