Мета - набуття студентами основних теоретичних та практичних знань з теплопостачання та формування у студентів вмінь ефективно застосувати знання під час проектування, будівництва та експлуатації систем теплопостачання.
Завдання: надати студентам теоретичні та практичні знання по:
1. Системам теплопостачання.
2. Вибір та проектування систем теплопостачання.
3. Вибір обладнання та техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень.