Метою вивчення дисципліни є набуття студентами основних теоретичних знань у галузі теплофізичних основ забезпечення мікроклімату приміщень та формування у студентів вмінь ефективно застосовувати набуті знання при проектуванні, будівництві та експлуатації систем опалення, вентиляції та кондиціювання.

Дисципліна "Будівельна теплофізика" належить до нормативних професійно орієнтованих навчальних дисциплін. 

Завданням вивчення є отримання студентам теоретичні та практичні знання по:

- методам ефективного використання енергії з метою забезпечення потрібного мікроклімату  в приміщенні;

- умовам теплової комфортності людини у приміщенні, засобам забезпечення комфортних умов;

- нормативним вимогам до параметрів теплового, повітряного та вологісного режимів огороджувальних конструкцій;

- виконанню  експериментальних досліджень по  перевірці теплового режиму огороджувальних  конструкції на відповідність нормативним вимогам. 

-  засобам  розрахунку теплового, вологістного та повітряного режимів огороджувальних конструкцій

-  засобам  розрахунку теплового та вологістного стану окремих елементів огороджувальних конструкцій складної конфігурації 

- методам  теплофізичного розрахунку огороджувальних конструкцій на відповідність нормативним вимогам.

Викладач: к.т.н. доцент Кольчик Юлія Миколаївна