Метою вивчення компоненти є формування у студентів фактично нового світогляду, заснованого на ґрунтовних екологічних знаннях та культурі спілкування з природою, оволодіння теоретичними основами екології та надбання практичних навичок з екологічної безпеки, захисту екологічних прав громадян та інтересів держави, а також здобуття знань про взаємозв'язок між інформаційними технологіями та охороною навколишнього середовища; розуміння взаємозв'язку між технологічними рішеннями, інформаційними технологіями та екологічними наслідками; вивчення позитивних прикладів використання інформаційних систем для моніторингу та управління екологічними процесами та ресурсами; розгляд етичних та соціальних аспектів розвитку інформаційних технологій з урахуванням їх впливу на навколишнє середовище та суспільство