Мета курсу: формування системи знань та практичних навичок, що необхідні для впровадження нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії