Навчальна дисципліна викладається з метою надання студентам знань щодо принципів, методів та завдань земельного права, і спрямована на забезпечення формування теоретичних знань і навичок практичної реалізації державної політики у галузі земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земель. Предметом навчальної дисципліни є обов’язки суб’єктів суспільних відносини щодо управління, володіння, користування, розпорядження землею (органів державної влади і місцевого самоврядування, власників землі і землекористувачів, громадських об'єднань) та об’єкти земельних відносин.