Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістра) за спеціальністю 015.11 "Професійна освіта. Машинобудування"

Мета курсу – навчання студента проектувати гідро- та пневмообладнання будівельних машин з заданими властивостями та обґрунтувати умови його експлуатації

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача