Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавра) за спеціальністю 015.11 "Професійна освіта. Машинобудування"

Мета курсу – навчити студента розробляти програми для виготовлення деталей на верстатах з ЧПК

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача