Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавра) за спеціальністю 015.11 "Професійна освіта. Машинобудування"

Мета курсу – дати студентам основні поняття і визначення гнучких виробничих систем з механічної обробки деталей та механоскладальних виробництв ___________________________________________________ 

 Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача