Розглядається система планування території України відповідно до об"єктів містобудування, основні завдання та види містобудівної документації державного, регіонального та місцевого рівнів.